ATÖLYE Hakkında

 

ATÖLYE, Yaratıcı Platformu’unun içinde bir ödüllü Stratejik Tasarım Stüdyosu ve bir Akademi yerleştiren bir yaratıcı organizasyondur. İstanbul’daki tarihi bira fabrikası bomontiada içerisinde yer alan ATÖLYE’nin özenle bir araya getirilmiş komünitesi 150’yi aşkın yaratıcı profesyonelden oluşuyor. ATÖLYE’nin üstlendiği projeler strateji, tasarım, mimari ve teknoloji alanlarında yaratıcı danışmanlığın bütün uygulamalarını kapsıyor.

 

ATÖLYE bu hizmetleri modern ve daha önce eşi görülmemiş bir yetenek ağı sayesinde sunuyor; çok çeşitliliği teşvik eden topluluğu, bilinçli olarak limitlenmiş alanı ve şeffaf sisteminden aldığı güç ile yaratıcı hizmetler sektöründe yeni bir model kazandırıyor. ATÖLYE’nin bu sistem sayesinde müşterilerine sunabildiği geniş yelpazedeki hizmetlerin tamamı, dünyanın çetrefilli problemlerinin ele alınması ve sunulan çözümler aracılığıyla en fazla olumlu etkinin yaratılabilmesi amacını taşıyor.

 

2019 yılının Nisan ayında ATÖLYE kyu Collective’e katıldı. kyu, toplumu ve ekonomiyi harekete geçirecek yaratıcılığa kaynak olmak için özenle seçilmiş ve stratejik olarak bir araya getirilmiş yaratıcı organizasyonlardan oluşan bir kolektif.

 

Pozisyon Hakkında—Tecrübeli Mekan Deneyimi Sorumlusu

 

ATÖLYE’de mekanın insanları bir araya getiren gücüne inanıyor ve mekansal deneyimin çalışma kültürümüzü şekillendiren başlıca unsurlardan biri olduğunu düşünüyoruz.

 

ATÖLYE çatısı altında farklı disiplinlerden insanlar farklı kurgularda karşılaşıyor, bir araya geliyor, üretiyor. Bu süreçlerde insanlar arasındaki etkileşimin en efektif şekilde gerçekleşmesi ve verimli bir üretim ortamı sağlanabilmesi için tüm operasyonel süreçleri insanı ve deneyimi merkeze koyarak yönetecek, ekip yönetim tecrübesi bulunan, iletişim ve koordinasyon becerisi yüksek Tecrübeli Mekan Deneyimi Sorumlusu arıyoruz.

 

Tecrübeli Mekan Deneyimi Sorumlumuz günlük iş akışlarında  etkinlik, eğitim, toplantı, workshop gibi insanların bir araya geldiği kurguların operasyonunu ekibiyle birlikte eksiksiz yönetecek, mekansal ihtiyaçlar ve eksiklikler konusunda tüm ilgili kişilerle koordine olacak, ziyaretçilerin ve komünitemizin ATÖLYE deneyimini devamlı olarak iyileştirmek için fikirler geliştirerek bu fikirlerin uygulayıcısı olacak, bütçelendirme ve raporlama konularını titizlikle yönetiyor olacak.

 

Temel sorumluluklar

 • ATÖLYE’nin mekan deneyimini arttıracak projeler tasarlamak, uygulamak ve yürütmek
 • ATÖLYE’nin gündelik mekân operasyonlarındaki tüm ihtiyaçların takip etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için gereken aksiyonları almak (satın alma, tadilat, tamirat ve rutin gündelik tüm mekân işleri)
 • ATÖLYE’de düzenlenen etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında mekânsal ihtiyaçları tespit etmeki ve karşılamak, gerekli görüldüğünde etkinlik raporları hazırlamak
 • Mekân deneyimi ekibinin çalışma planı ve prensiplerini belirlemek, ekibe yetenek yolculuklarında koçluk yapmak
 • Mekansal ihtiyaçların takibi konusunda Mimari Tasarım, Komünite, Prototipleme Laboratuvarı, Servis Tasarımı, İletişim ve Etkinlik birimleri ile sıkı işbirliği içinde çalışmak
 • Operasyonel konulara ilişkin paydaşlar, tedarikçiler ve diğer 3. partilerle iletişimi yürütmek
 • ATÖLYE’nin etkinlik ve toplantı takvimlerinin kontrolünü sağlamak, çakışmaların önüne geçmek için müdahale etmek
 • Komünite’den gelecek talepleri değerlendirmek ve yönetmek
 • Yıllık birim bütçesini hazırlamak ve düzenli periyotlarla analiz edip raporlamak
 • Finans birimi ile koordine çalışarak ödemelerle ilgili raporlamaların takibini sağlamak

 

Aranan nitelik ve deneyimler

 • Benzer konularda en az 5 sene çalışma deneyimi, ekip ve operasyon yönetimi tecrübesi
 • İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce kullanımı
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • Yüksek iletişim becerisi, geri bildirim alma ve vermeye yatkınlık
 • Google Suite araçları üzerinden raporlama ve analiz süreçlerine hakim olma
 • Bütçe yaratma ve raporlama konularına hakim olma
 • Dijital iş yönetim araçları kullanım tecrübesi (Asana, Trello, Bootcamp, vb.)

 

Ne sunuyoruz?

 

 • İlham veren, dinamik bir mekân, komünite ve çalışma ortamı
 • Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumları ile stratejik projelerde iş birliği yapma fırsatı
 • Sürekli öğrenmeyi gözeten disiplinler ötesi bir iş akışı
 • Özel sağlık sigortası, yemek kartı ve sene sonu bonus uygulaması

Tecrübeli Mekan Deneyimi Sorumlusu

İstanbul

Tam zamanlı