ATÖLYE Hakkında

 

ATÖLYE, Yaratıcı Platformu’unun içinde bir ödüllü Stratejik Tasarım Stüdyosu ve bir Akademi yerleştiren bir yaratıcı organizasyondur. İstanbul’daki tarihi bira fabrikası bomontiada içerisinde yer alan ATÖLYE’nin özenle bir araya getirilmiş komünitesi 150’yi aşkın yaratıcı profesyonelden oluşuyor. ATÖLYE’nin üstlendiği projeler strateji, tasarım, mimari ve teknoloji alanlarında yaratıcı danışmanlığın bütün uygulamalarını kapsıyor.

 

ATÖLYE bu hizmetleri modern ve daha önce eşi görülmemiş bir yetenek ağı sayesinde sunuyor; çok çeşitliliği teşvik eden topluluğu, bilinçli olarak limitlenmiş alanı ve şeffaf sisteminden aldığı güç ile yaratıcı hizmetler sektöründe yeni bir model kazandırıyor. ATÖLYE’nin bu sistem sayesinde müşterilerine sunabildiği geniş yelpazedeki hizmetlerin tamamı, dünyanın çetrefilli problemlerinin ele alınması ve sunulan çözümler aracılığıyla en fazla olumlu etkinin yaratılabilmesi amacını taşıyor.

 

2019 yılının Nisan ayında ATÖLYE kyu Collective’e katıldı. kyu, toplumu ve ekonomiyi harekete geçirecek yaratıcılığa kaynak olmak için özenle seçilmiş ve stratejik olarak bir araya getirilmiş yaratıcı organizasyonlardan oluşan bir kolektif.

 

Pozisyon Hakkında – Tasarım Araştırmacısı

 

ATÖLYE’de vizyoner bir projenin sağlam temelinin sağlam araştırma ve stratejiyle başladığına inanıyoruz. Elimizdeki tasarım sorusu hakkında araştırma yapmak için yaratıcı araçlar ve yöntemler kullanıyoruz ve uzun vadeli değer yaratacak tasarım fırsatları haline gelmelerine yardımcı olmak için sorunu stratejik olarak yeniden şekillendiriyoruz.

 

Türkiye’de ve ötesinde, toplumsal ve ekonomik açıdan büyük etkisi olan heyecan verici projeler üzerinde çalışıyoruz. İş, tasarım, insan, kültür, veri ve teknolojiyi merak eden yeni bir ekip üyesi arıyoruz. Stratejiyi eylemle, insanları işle, sayıları duygularla, şimdiyi gelecekle bir araya getirme konusunda tutkuluysanız, sizden haberdar olmak isteriz.

 

Temel sorumluluklar

 

 • ATÖLYE’nin stratejik tasarım projelerinde araştırma, tasarım, veri analizi, strateji ve sunum desteği sağlamak,
 • Kullanıcılar ve diğer paydaşlarla görüşmek ve saha ziyaretleri, gözlemler, ortak yaratım workshop’ları gibi yaratıcı katılımcı araştırma yöntemlerini kullanmak,
 • Proje ile ilgili örnekleri karşılaştırmak için araştırma yapmak, ortaya çıkan tasarım modellerini, iş fırsatlarını, kültürel trendleri ve içgörü kombinasyonlarını tespit etmek,
 • Nicel ve nitel araştırma bulgularını kanvas, diyagram ve diğer veri görselleştirme biçimlerinde sentezlemek ve haritalamak,
 • Belirli bir projenin perspektifini, düzenlemesini, çevresini ve vizyonunu anlatan ilham verici ve ilgi çekici hikayeler yaratmak,
 • Diğer tasarım ekipleriyle yakın işbirliği yapmak; insan merkezli hizmetler, ürünler ve mekanlar yaratmak için bulguların sentezini, düşünmeyi, kavramayı, hızlı prototiplemeyi ve test etmeyi desteklemek,
 • Workshop çalışmaları ve yüksek kaliteli kolaylaştırma materyalleri (kanvas, el kitabı, çalışma kağıdı, oyun, sergi vb.) tasarlamak
 • ATÖLYE’nin farklı kurum ve paydaşlarla gerçekleştirdiği farklı tasarım ve strateji workshop’larında kolaylaştırma desteği sağlamak.

 

Gereksinimler

 

 • Başlangıç ​​düzeyinde strateji ve araştırma deneyimi, empati becerisi yüksek,
 • Tasarım, sosyal bilimler ve işletme alanları veya bunların bir kombinasyonu ile ilgili lisans derecesi,
 • Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi ile ilgili deneyim veya ilgi.
 • Sunumlar, workshoplar, röportajlar ve toplantılar gibi farklı ortamlarda müşteri etkileşimleriyle rahat hissetmek,
 • Güçlü sunum, kendini ifade etme ve hikaye anlatma becerilerine sahip olmak,
 • Genel bir bakış açısına ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak,
 • Nicel ve nitel verileri anlama, analiz etme ve sentezleme becerisi,
 • Yazılı, sözlü ve diğer mecraları kullanarak ilgi çekici hikayeler yaratma yeteneği,
 • Türkçe ve İngilizcede yüksek yazılı ve sözlü yetkinlik.

 

Aranan nitelik ve deneyimler

 

 • Google Suite, Adobe Suite, Keynote deneyimi,
 • İletişim, hizmet, ürün, sistemler veya öğrenim tasarımı ile ilgili projelerde müşterilere hizmet veren bir organizasyonda deneyim,
 • İnsan merkezli tasarım, hizmet tasarımı ve stratejiyi eyleme geçirme konusunda tutkulu olmak,
 • Görsel Sanatlara ilgi,
 • Belirsizlikle rahat etmek, bağımsız çalışabilmek, sorumluluk almak ve iyimser bir tavır sergilemek,
 • Güçlü empati, gözlem, sözlü ve yazılı iletişim becerileri,
 • Ortak hedeflere ulaşmak için insanlarla günlük olarak etkileşime girmek için merak ve motivasyon.

 

Ne sunuyoruz?

 

 • Disiplinler arası bir topluluğun parçası olarak ilham verici ve dinamik bir çalışma alanı
 • Türkiye ve ötesinde önde gelen kurumlarla stratejik projeler üzerinde çalışma fırsatı,
 • Sürekli öğrenmeyi destekleyen disiplinler arası bir iş akışı

Tasarım Araştırmacısı

İstanbul

Tam zamanlı