Karmaşık problemlere disiplinlerötesi yaklaşımlar

21. yüzyılın zorlukları karmaşık ve birbirine bağlı. Bu sebeple ATÖLYE, yaratıcı çarpışmaları ve gelişim yaklaşımını etkinleştirmek için T şeklindeki bir çekirdek ekibin disiplinlerarası bir komüniteyle çevrili olduğu eşsiz bir çalışma yapısı sunuyor. Tüm projelerimizde, ölçekler arası bütüncül çözümler geliştirmek için insan odaklı bir tasarım yaklaşımı uyguluyoruz.

Yaklaşım

Öngörmek

Belirsiz bir geleceğe göre hareket edebilmek için değişim öncüleri, stratejik liderler ve ekipleriyle birlikte çalışıyoruz. Analitik araştırma, değerlendirme araçları ve katılımcı liderlik yaklaşımlarını birleştirerek, organizasyonel amaçlar, stratejik dönüşüm plânları ve inovasyon portföylerine yönelik kararların netleşmesine yardım ediyoruz. Kurumun hedefleri, stratejik iş fırsatları ve dünyanın ihtiyacı olan değerlerin kesişimi için birlikte yeni sınırlar keşfediyoruz. Zorlukları ve değişim fırsatlarını önceliklendirirken, stratejik tasarım süreçlerine birden fazla ölçekte ilham veren ve karmaşık problemler odağında kurumları ve toplumu ileriye taşıyan brief’ler hazırlıyoruz.

Yoğunlaşmak

Derin dinlemenin önemine inanıyoruz. Tasarım Odaklı Düşünme, Davranışsal Tasarım ve U Teorisi’nin ilkelerini takiben, empati ve algılamanın bir problemin temel nedenini keşfetmek için gerekli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle hem müşteri projelerimizde hem de girişimlerimizde, özgün içgörüler üretebilmek için tasarım araştırmasına geniş yer veririz. Bu yolculukta, bitmeyen merakımızla farklı yaklaşımlar ele alıyor, nicel ve nitel keşiflerimizde tüm paydaşlarla işbirliği yapıyoruz. Pasif gözlemler, röportajlar, anketler, empati haritası, kullanıcı yol haritası ve yoğunlaşma workshop’ları gibi açık ve üstü kapalı yöntemlerden de yararlanıyoruz. Ayrıca, projenin en erken aşamasında geleceğe hazırlanabilmek adına küresel ve yerel kıyaslama çalışmaları yapıyoruz.

Yeniden Çerçevelemek

ÜrünServisSistem Tasarımı çalışmaları ile projelerimizde stratejik bir sıçrama tahtası ve strateji, tasarım ve iletişim kapsamlarında sağlam bir zemine sahip bir proje yol haritası hazırlıyoruz. Bu aşamada, yenilikçi fikirleri gelecekte farklı araştırmalara olanak tanıyacak şekilde ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte, uzun vadeli ortak tasarım vizyonunun gerekli olduğu projelerde topluluk oluşturmayı bir hizmet olarak sunuyoruz. ATÖLYE’nin kendisi de böyle bir proje olma özelliğini taşıyor.

Düşünmek ve Prototiplemek

Önceki aşamalardan üretilen brief’ler doğrultusunda belirli, iyi tanımlanmış yaratıcı zorluklarla baş etmeye yönelik uygun ekipler kurduk. Bu ekipler genellikle komünitemizden seçilmiş üyeleri, müşteri tarafından tasarım ortaklarını ve küresel fikir liderlerini kapsıyor. Topluluk bilincini pekiştirmek için düzenli olarak beyin fırtınası ve geri bildirim oturumları düzenliyoruz. Ayrıca, Prototipleme Lab’i, fiziksel ve dijital düşüncelerin hızlı prototiplendirilmesi için yoğun bir şekilde kullanıyoruz.

Test Etmek ve Geribildirim Almak

Tüm iş akışlarında çıktılarımızın sahada test edilmesi çok önemli bir rol oynuyor. Bu amaçla, ilgili tüm paydaşlardan sistemli bir şekilde geri bildirim almak ve bunları belgelemek bizim için çok önemli. Bununla birlikte, döngüyü sağlamak için mekânımızda ortak tasarım workshop’ları, ürün sunumları ve yuvarlak masa toplantıları gibi özel hazırlanmış etkinlik plânlamaları gerçekleştiriyoruz. Geri bildirime dayanarak ilk plâna geri dönüp çözümlerimizi yeniden düşünmekten çekinmiyoruz.

Etkiyi Ölçmek

Karmaşık zorlukların yaşandığı dünyamızda, insanların birbirleriyle etkileşime girdiği sosyal neseneler yaratmak gerektiğine inanıyoruz: UNDO ayakkabı bağcığı, Konteyner Park, imece sosyal inovasyon platformu ve Öğretmen Ağı bunlardan sadece birkaçı. Bu arada kültürel ve politik güçler “karanlık madde” olarak genellikle inovasyonun uygun biçimde somutlaşmasını engelleyen faktörlerdir. Bu nedenle, tüm taraflar için daha bütüncül çözümler üreten ve kalıcı sosyal, çevresel ve ekonomik etki yaratacak uzun süreli işbirlikleri oluşturuyoruz.