Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar

İşbu Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar Atölye Tam Unvan’a ait  http://www.atolye.io  adresli web sitesini (“Site”) kullanacak olan tüm gerçek veya tüzel kişi Kullanıcılara bir başka deyişle Siz’e bilmeniz gereken kullanım koşullarının neler olduğunu açıklamakta, yasal uyarılara yer vermektedir. Site’ye girmekle aşağıda yer alan Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar’ı kabul etmiş sayılıyorsunuz.  Atölye ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve hep birlikte “Taraflar” olarak adlandırılmışlardır.

 

İletişim Bilgileri

5651 sayılı “Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli durumlarda kullanılmasını sağlamak üzere Site sahibine ait bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Site Sahibi          : Tam Unvan

Adres                    :

Vergi Dairesi :

Vergi No :

Ticaret Sicil No :

Sorumlu Kişi :

Telefon No :

E-posta :

Yer Sağlayıcı    :

Yer Sağlayıcı Adresi :

Telefon No :

Kullanım Koşulları

 1. Atölye, Site’nin ve Site’de yer alan her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb.  (“Site İçeriği”)’nin sahibidir. Atölye Site İçeriğini istediği şekilde belirleyebilir ve istediği zaman güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir, Site’yi sonlandırabilir.
 2. Siz Site’yi, Site içeriğinde yer alan içeriği kişisel kullanım amaçlı olarak görüntülemek, bu içerikle ilgili bilgi edinmek amacıyla burada yer alan koşullara uygun şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırıdır ve Atölye’nin hakları saklıdır. Siz, Site’yi kullanımınızda tüm yasal düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüsünüz ve davranışlarınızın sonuçlarından bizzat kendiniz sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Siz, Site’yi kullanırken hukuka aykırı davranmamayı ve üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemeyi kabul ediyorsunuz. Site’yi kullanırken yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk tamamen/münhasıran Size ait olup  hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerden ötürü üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Atölye’nin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul ediyorsunuz.
 3. Site’nin tasarımı dahil Site’de yer alan Atölye’ye veya üçüncü kişilere her türlü içerik ve bunların fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili mevzuat kapsamında koruma altındadır ve Atölye ve/veya üçüncü kişilere aittir. Size yalnızca Site’yi kullanım olanağı tanınmaktadır ve fikri ve sınai mülkiyet haklarına istinaden hiçbir hak ve yetki sağlanmamaktadır. Siz, herhangi bir fikri mülkiyet hakları ihlalinizin yalnızca Atölye’nin değil diğer eser sahibi/icracı/yapımcı/tasarımcı gibi eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceği ve Atölye’nin ve diğer eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağını kabul ediyorsunuz. Site’de yer alan içerik kısmen ya da tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, işlenemez, silinemez, dağıtılamaz ve diğer şekillerde kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edilemez. Site’nin içeriği ve içerikte yer alan bilgileri temsil eden sayılar veya kodlara müdahale edilemez; bunlar kaldırılamaz veya değiştirilemez; tersine mühendislik yapılamaz. Sizin her türlü aksi davranışlarınız fikri ve sınai haklar mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında suç oluşturacağını kabul ediyorsunuz. Siz, Site üzerinde Atölye ve/veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir eser, tasarım, fotoğraf, yazı, video, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, marka, logo, şekil, grafik ve sair eser ve unsurlar ve veritabanı oluşturan içerikler bulunabileceğini, bunların tamamının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu ve Atölye ve/veya eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent ve diğer fikri mülkiyet koruması kapsamındaki eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent ve diğer hak sahiplerinin yasal olarak aradığı koşullara uygun olarak, önceden yazılı izni alınmaksızın ve sözleşme imzalanmaksızın her türlü kullanımınızın (her türlü değiştirme, çoğaltma, kopyalama, indirme, yükleme, işleme, uyarlama, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer şekillerde her türlü kullanım ve müdahale) yasaya aykırı ve suç olduğunu ve bundan dolayı hukuki ve cezai sorumluluklarınızın doğacağını ve bu eylemlerden özenle kaçınacağınızı, hangi yolla olursa olsun, fikri mülkiyet hakkı ihlalinde ve/veya haksız rekabet teşkil eden bir işlem ve eylemde bulunmayacağınızı kabul ve taahhüt ediyorsunuz.
 4. Siz kişisel verilerinizi/bilgilerinizi vermek zorunda kalmaksızın Site’yi ziyaret edebilirsiniz; ancak Siz’in isteğiniz üzerine yazışma yapılması, ilgili mevzuat uyarınca veya yasal hakların kullanılması gibi gereklilik durumlarında kişisel verileriniz talep edilebilecek ve saklanabilecektir.  Kişisel verilerinizi sağlamanız halinde, Atölye sağlanan veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun saklayacaktır.
 5. Site’de yer alan bilgilerin/içeriğin doğruluğu ve/veya yeterliliği Atölye tarafından garanti edilmemektedir. Siz bu bilgileri kullanırken bu hususu gözönünde tutarak kendiniz için gerekli araştırma ve doğrulamayı bizzat sağlamalısınız.
 6. Siz, Site’deki içeriklerin kullanımınızdan veya bu içeriklere dayalı olarak almış olduğunuz kararlar ve sonuçlarından tamamıyla kendiniz sorumlusunuz ve hiçbir koşulda Atölye’yi sorumlu tutmayacağınızı kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Siz, Site’nin kullanımını engelleyecek, yavaşlatacak, zorlaştıracak virüs vb. unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım vb. kullanmamakla, Site’ye doğrudan veya dolaylı herhangi bir yolla müdahalede bulunmaktan kaçınmakla yükümlü olduğunuzu kabul ediyorsunuz.
 7. Siz, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Atölye ile ilgisi olmadığını ve Atölye’nin bu sitelerin güvenliğini ve/veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden, ürün ve hizmetlerden dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul ediyorsunuz.
 8. Siz, Site’nin elektronik satış platformu olmadığını, Site’den bağlantı yoluyla erişeceği bilgilendirme tanıtım, reklam, kampanya, satış vb. ile ilgili olarak sorumluluğun bunu sağlayan ilgili tarafa ait olduğunu ve üçüncü kişilere ait web sitelerinden yararlandığı ürün ve hizmetler için, başta tüketici mevzuatından doğan haklar da dahil olmak üzere, her türlü talebin tek muhatabının ilgili üçüncü kişiler olduğunu, bu kapsamda Atölye’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve Atölye’nin bu kişilerin temsilcisi, vekili olmadığını veya bu kişiler adına işlem yapan konumunda bulunmadığını kabul ediyorsunuz.
 9. Siz, Site yayınının veya Site’ye erişimin kesilmesi, aksaması, yavaşlaması, Site’ye ulaşılamaması vb. Site’ye ilişkin her türlü kararın Atölye tarafından serbestçe verilebileceğini ve buna ilişkin Atölye’nin sorumluluğuna ve tazmin yükümlülüğüne başvurmayacağınızı; zarar ziyan talebinde bulunmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
 10. Siz, Atölye markasının veya Site’ye ait içeriklerin bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya Site’ye üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Atölye’nin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.
 11. Siz, Site’nin Kullanım Koşullarını okumamanız veya okumanıza rağmen bu kuralları ihlal etmeniz sebebiyle uğrayacağınız maddi veya manevi, menfi veya müspet ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Atölye, iş ortakları veya bunların çalışanları, yöneticileri, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlar, hukuki veya cezai hiçbir şekilde sorumluluğu tutmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.
 12. İşbu Koşulları ve/veya Gizlilik Koşullarını herhangi bir şekilde ihlaliniz ve sair herhangi bir şekilde Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmanız, Site’ye orantısız yük getirmeniz, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmanız durumunda Site’yi kullanımınız geçici veya daimi olarak durdurulabilir ve Sizin hakkınızda yasal yollara başvurulabilir. Bu durumda Atölye’den hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamazsınız.
 13. Site’yi ziyaretlerinizde ve Site ile ilgili tüm hareketlerinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve aşağıda yer alan Yasal Uyarılara ve tüm yasal düzenlemelere uymayı; aksi halde adli, idari, hukuki ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendinize ait olacağını peşinen kabul ediyorsunuz.
 14. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Site’de yer alan içeriklerin ve Atölye’ye ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.