ATÖLYE Hakkında
ATÖLYE, disiplinlerötesi bir inovasyon platformudur. ATÖLYE’nin farklı disiplinlerden gelen ekibi ve komünitesi, yaratıcılığa ve etkileşime ilham veren bir zeminde uzun vadeli değer yaratacak yeni projeler ve iş birlikleri geliştirir. Hayata geçen projeler farklı disiplinlere ve fikirlere alan açar. Çalışmalarımızın merkezinde yer alan ödüllü stratejik tasarım stüdyomuz ile ürün-servis-sistem tasarımı, kurumsal dönüşüm ve yeni platform tasarımı gibi farklı alanlarda uluslararası projeler geliştiriyoruz. Organizasyon ve öğrenme tasarımı, servis tasarımı, dijital tasarım, mimari tasarım ve iletişim tasarımı gibi farklı konularda yetkin çekirdek ekibimizin ortak uzmanlığı ise ‘insan odaklı tasarım.’ Bu günlerde ise servis tasarımı alanında, projelerimizde iş birliği yapmak için yeni yetenekler arıyoruz.

 

Sorumluluklar
-Karşılaştırmalı değerlendirme(benchmarking), marka ve iletişim ve trend analizlerini kapsayan çevrimiçi araştırmalar yapma.
-Detaylı görüşmeler, gözlemler ve deneyimlemeler ile saha araştırmaları.
-Kişilik formları, müşteri yolculukları ve sistem haritaları araştırma içgörülerini haritalamak.
-Sunumlar, maketler, kullanıcı senaryoları ve hikaye tahtaları gibi yöntemlerle fikir geliştirilmesi ve konsolide edilmesi.
-Kavram doğrulama için kullanıcı testleri prototipleme ve yürütme.

 

Profesyonel Yaklaşım
-Günlük araştırmalar veya daha uzun görevler için esnek çalışma takvimi.
-Araştırma sürecinden final çıktısına kadar, bir stratejik tasarım projesinin tüm aşamalarında çalışmaya istekli olma.
-Proaktif ve kendinden meraklı kişilik özellikleri gösterme. Çok disiplinli ve ortak çalışmaya dayalı takımlarda çalışmaya istekli olma.
-Teslim edilen çıktıları kendi dizüstü bilgisayarında sunum formatında hazırlama.  (Tercihen ilk Adobe programları (Indesign, Illustrator) Adobe yetkinliği yok ise Keynote üzerinden hazırlanılması)
-Çalışma sonuçlarını kaydetmek için özenli Google Drive kullanımı.

 

İstenilen nitelik ve deneyimler
-Çok iyi derecede Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
-Üniversitelerin tasarım ile ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak. (Tercihen Endüstriyel Tasarım)
-Empati ve sentez becerileri, en az 2 yıllık tasarım araştırması deneyimi ve iş fırsatlarını tanımlamak için stratejik bakış açısı.
-Çıktıları kanvas, diyagramlar ve diğer veri görselleştirme yöntemleri ile haritalamak.
-Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinde deneyimli.

 

Tercihen istenilen nitelikler
-Stratejik tasarım araştırması konusunda deneyim.
-Sistem düşüncesi bilgisi.
-Yalın ve çevik metodolojileri bilgisi.
-Kullanıcı deneyimi(UX), illüstrasyon ve veri görselleştirme yeteneklerine sahip olma.
-Bir önceki iş yerinden referans.

 

Ne Sunuyoruz?
-İlham veren, dinamik bir mekân, komünite ve çalışma ortamı.
-Türkiye’de alanında lider kurumlar ve uluslararası kurumlarla stratejik önemde projelerde çalışma fırsatı.
-Sürekli öğrenmeyi gözeten disiplinler ötesi bir iş akışı.

Proaktif, motive ve sorumluluk sahibi bir Servis Tasarımcısı’nı ekibimize katmak istiyoruz.