Sorumluluklar

– Çeşitli kurumlarla gerçekleştirdiğimiz organizasyonel ve kültürel dönüşüm projelerinde araştırma, tasarım ve strateji desteği sağlamak,
– Kurumsal inovasyon odağındaki gelişim ve eğitim programlarının tasarım ve yöneticiliğini yapmak,
– Tasarım ve strateji workshop’larında kolaylaştırma desteği sağlamak ve katılımcı takımlarla birebir çalışmak,
– Workshop’lar için içerik ve akış tasarlamak, yüksek kaliteli workshop materyallerinin (kanvaslar, el kitapları, çalışma kağıtları, vb.) tasarım ve üretiminden sorumlu olmak,
– Workshop’lar için katılımcılarla iletişim çalışmaları ve lojistik ayarlamaları gerçekleştirmek,
– Yürütülen stratejik tasarım projelerinde saha araştırması, sentez, prototipleme ve sunum desteği sağlamak,prototipleme ve sunum desteği sağlamak,
– ATÖLYE’nin bir organizasyon olarak gelişmesine ve ekibin sürekli öğrenmesine katkı sağlamak.

 

İstenilen nitelik ve deneyimler

– Tasarım alanında lisans ya da yüksek lisans derecesi,
– Tasarım stüdyolarında, danışmanlık şirketlerinde, dijital ürün girişimlerinde, kurumların inovasyon departmanlarında, hızlandırma programlarında veya akademide minimum 2 yıl çalışma tecrübesi,
– Kurumsal inovasyon, organizasyonel dönüşüm, geleceğin çalışma şekilleri, öğrenme tasarımı, stratejik tasarım, servis tasarımı konularının birkaçında deneyim sahibi olmak,
– İnsan odaklı tasarım, tasarım odaklı düşünme, yalın girişim yöntemleriyle çalışmakta deneyim sahibi olmak,
– Temel koçluk ve workshop kolaylaştırıcılığı deneyimi ve yetkinlikleri,
– Öğrenme içeriklerinin tasarlanması ve aktarılmasında deneyim sahibi olmak,
– Eleştirel düşünebilme ve güçlü argüman oluşturabilme,
– Yaratıcı çıktılar üretebilme, bu çıktıların hikayesini ilgi çekici bir şekilde yazılı ve sözlü aktarabilme,
– Güçlü sunum, kendini ifade edebilme ve hikâye anlatıcılığı becerisi,
– Generalist bakış açısı, sistemsel düşünme, yüksek sentez ve analiz kabiliyeti,
– Kuvvetli sözlü ve yazılı iletişim ve empati yetisi,
– İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce.

 

Tercihen istenilen nitelikler

– Yüksek lisans derecesi,
– Illustrator ve Indesign programlarını iyi düzeyde kullanabilme,
– Kullanıcı deneyimi tasarımı konusunda tecrübe,
– Invision, marvel, sketch programlarını temel seviyede kullanabilmek, temel prototipleme bilgisi,
– Google for Work (Drive, Docs, Sheets, Slides) kullanım tecrübesi,
– Asana, Basecamp, Trello veya benzer proje yönetim araçlarında kullanım tecrübesi,
– DSLR fotoğraf makinesi kullanabilme.
– Minimum 1 yıl yurtdışı tecrübesi.

 

Ne sunuyoruz?

– İlham veren, dinamik bir mekân, komünite ve çalışma ortamı,
– Türkiye’de alanında lider kurumlar ve uluslararası kurumlarla stratejik önemde projelerde çalışma fırsatı,
– Sürekli öğrenmeyi gözeten disiplinlerötesi bir iş akışı ve bireysel öğrenmeye ayrılan zaman ve bütçe,
– Özel sağlık sigortası, yemek kartı ve spor salonu üyeliği.

Proaktif, motive ve sorumluluk sahibi bir organizasyon tasarımcısı arıyoruz.