Her gün pek çok farklı disiplinden kişiye kapılarını açan ATÖLYE’nin ev sahibi olmaktan ve misafirlerin işlerini yaparken ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamaktan keyif alabilecek ve ihtiyaç hâlinde alternatif çözüm önerileri getirebilecek; birlikte çalışacağı beş kişilik ekibin görev planlama ve sorumluluk bölüştürme görevlerini üstlenirken, sürekli gelişim ve öğrenim süreçlerinde ekibe yol gösterebilecek; kendi sorumluluklarının plânlama, koordinasyon, yürütme ve raporlama süreçlerinin üstesinden gelebilecek bir Mekân Operasyonları Koordinatörü arıyoruz.
 
Sorumluluklar
 • ATÖLYE’nin gündelik mekân operasyonlarındaki tüm ihtiyaçların takip edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması için gereken aksiyonların alınması (satın alma, tadilat, tamirat ve rutin gündelik tüm mekân işleri)
 • ATÖLYE’de düzenlenen etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında mekânsal ihtiyaçların tespit edilmesi ve karşılanması.
 • Mekân operasyonları ekibinin çalışma planı ve prensiplerinin belirlenmesi,
 • Mekansal ihtiyaçların takibi konusunda Mimari Tasarım, Komünite, Prototipleme Lab, İletişim ve Etkinlik birimleri ile sıkı işbirliği içinde çalışma,
 • Operasyonel konulara ilişkin paydaşlar, tedarikçiler ve diğer 3. partilerle iletişimin yürütülmesi,
 • Yıllık birim bütçesini hazırlanması ve düzenli periyotlarla raporlanıp analizinin yapılması,
 • Muhasebe birimi ile koordine çalışarak ödemelerle ilgili raporlamaların takibinin sağlanması.
 
İstenilen Nitelik ve Deneyimler
 • Benzer konularda en az 3 sene çalışma deneyimi, ekip ve operasyon yönetimi tecrübesi.
 • İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce kullanımı,
 • Takım çalışmasına yatkınlık,
 • Excel üzerinden raporlama ve analiz süreçlerine hakim olma,
 • Bütçe yaratma ve raporlama konularına hakim olma,
 • Profesyonel makine kullanarak fotoğraf çekme yetkinliği.
 
Tercihen İstenilen Nitelikler
 • Google for Work (Drive, Docs, Sheets, Slides) kullanım tecrübesi,
 • Mailchimp ve Asana gibi dijital araçlar kullanım tecrübesi,
 • Indesign ve Illustrator gibi görsel düzenleme programlarına giriş seviyede yetkinlik.
 
Ne sunuyoruz?
 • İlham veren, dinamik bir mekân, komünite ve çalışma ortamı
 • Sürekli öğrenmeyi gözeten disiplinlerötesi bir iş akışı
 • Özel sağlık sigortası ve yemek kartı

Takım çalışmasına yatkın, raporlama ve analiz konularına hakim Mekan Operasyonları Koordinatörü arıyoruz.