ATÖLYE Hakkında

2013 yılında kurulan ATÖLYE, ödüllü Stratejik Tasarım Stüdyosu’nu Yaratıcı Platformu’unun içinde konumlandıran 21. yüzyıla ait bir yaratıcı organizasyon.ATÖLYE aynı zamanda kyu Collective’in de bir parçası. kyu, toplumu ve ekonomiyi harekete geçirecek yaratıcılığa kaynak olmak için özenle seçilmiş ve stratejik olarak bir araya getirilmiş yaratıcı organizasyonlardan oluşan bir kolektif.İstanbul’daki tarihi bira fabrikası bomontiada içerisinde yer alan ATÖLYE’nin özenle bir araya getirilmiş komünitesi 150’yi aşkın yaratıcı profesyonelden oluşuyor.

 

ATÖLYE’nin üstlendiği projeler strateji, tasarım, mimari ve teknoloji alanlarında yaratıcı danışmanlığın bütün uygulamalarını kapsıyor. ATÖLYE bu hizmetleri modern ve daha önce eşi görüşmemiş bir yetenek ağı sayesinde sunuyor; çok çeşitliliği teşvik eden topluluğu, bilinçli olarak limitlenmiş alanı ve şeffaf sisteminden aldığı güç ile yaratıcı hizmetler sektöründe yeni bir model kazandırıyor. ATÖLYE’nin bu sistem sayesinde müşterilerine sunabildiği geniş yelpazedeki hizmetlerin tamamı, dünyanın çetrefilli problemlerinin ele alınması ve sunulan çözümler aracılığıyla en fazla olumlu etkinin yaratılabilmesi amacını taşıyor.

Pozisyonun Tanımı

ATÖLYE’nin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, operasyonel ve finansal hareketlerin takibi ve kontrolü, operasyonun bütçe ve stratejik hedeflerine zamanında ulaşması için gerekli rapor ve analiz sisteminin kurulması ve geliştirilmesi.

Stratejilerin belirlenme sürecinde gerekli tüm finansal raporların hazırlanarak yönetime yol gösterici bir zemin oluşturulması. Belirlenen stratejilerin finansallara dönüştürülmesi, Finans ve Operasyon arasındaki koordinasyonun sağlanması.

 

SORUMLULUK ALANLARI

 • Finansal kontrol çalışmaları
 • Plan ve bütçe çalışmaları
 • Nakit yönetimi ve nakit akışı raporlarının oluşturulması
 • Yönetim raporlama çalışmaları, IFRS/GAAP raporlama çalışmaları
 • Mali idari işler ile operasyon arasında koordinasyon çalışmaları
 • Sözleşme süreçlerinin takibi
 • İç ve dış denetçiler ile iletişimin yürütülmesi
 • Muhasebe kapanış kontrollerinin gerçekleştirilmesi
 • Raporlama sistem ve süreçlerinin desteklenmesi

 

 

 

GÖREV TANIMI

 

Finans

 • Nakit yönetiminin yapılması
 • Ödemelerin yapılması ve günlük nakit akış raporlarının hazırlanması
 • Yatırım araçlarının takibi ve şirket varlıklarının değerlendirilmesi
 • Şirket finansallarının doğruyu göstermesi için ilgili departmanlar arasında koordinasyon sağlayarak ay sonu kapanış kontrollerinin yapılması
 • Muhasebe kayıtlarının gözden geçirilmesi, gerekiyorsa düzeltme ve karşılık kayıtlarının atılmasının sağlanması; günlük/haftalık/aylık kontrolleri ve düzeltmelerin yapılmasının sağlanması
 • Bütçe takibi ve analizinin yapılması
 • Maliyet optimizasyonu için analiz çalışmalarının yapılması
 • Kârlılık, verimlilik, fizibilite, maliyet raporlarının oluşturulması
 • Net işletme sermayesi analizlerinin yapılması ve kontrol yöntemlerinin çalıştırılması
 • Finans ve raporlama sisteminin geliştirilmesi

 

Plan ve Bütçe

 • 5 yıllık orta vadeli stratejik plan projeksiyonunun yapılması
 • Şirket bütçesinin hazırlanması, takibi ve raporlanması ve ilgili birimler ile koordinasyonun sağlanması
 • Bütçe için gerekli varsayımların oluşturulması (vadeler, giderler vb.)
 • Bütçe çalışmalarının daha iyi ve verimli hale getirilmesi için bütçe formatı ile ilgili geliştirmelerin yapılması
 • Yıl içinde yapılacak bütçe revizyonları sürecine destek verilmesi
 • Aylık ve yıllık olarak bütçelerin ve gerçekleşen karşılaştırmalarının belirlenen hedef tarihler çerçevesinde yapılması, revize yıl sonu tahminlerin her ay sonunda oluşturulması
 • Aylık olarak yıl sonu bütçe tahmin çalışmalarının yapılması

 

Raporlama

 • ATÖLYE yönetimi tarafından istenen düzenli ve anlık (ad-hoc) yönetim raporlamalarının hazırlanması ve kontrol noktaları oluşturulması
 • Yönetim Kurulu raporlarının hazırlanması
 • Düzenli olarak ay sonlarında ve proje bitimlerinde P&L kontrolünün yapılması
 • İş akışlarını iyileştirilmesi için öneriler getirilmesi, uygulamalarının takip edilmesi
 • Aylık faaliyet raporlarının oluşturulması
 • Şirketin aylık olarak mali kapanışlarının yapılmasını muhasebe ile teyit etmek ve raporlama öncesinde gerekli finansal kontrolleri yaparak gerekli düzeltmelerin yapılmasının sağlanması
 • Operasyon yetkilileri tarafından teslim edilen belgelerin (fatura, masraf belgeleri, sözleşmeler vb.) onay süreçlerinin takibi, gerekli belgelerin ilgili birimler tarafından tamamlanması ve muhasebeye iletilmesi için ekiplerin yönlendirilmesi

 

İstenilen Nitelik ve Deneyimler

 • En az dört yıllık bütçe ve raporlama deneyimi
 • İleri seviyede İngilizce
 • Çok iyi düzeyde düzenli iş takibi ve koordinasyon becerileri
 • Kuvvetli sözlü iletişim ve empati yetisi

 

 

Ne Sunuyoruz?

 • İlham veren, dinamik bir mekân, komünite ve çalışma ortamı
 • Sürekli öğrenmeyi gözeten disiplinler ötesi bir iş akışı
 • Özel sağlık sigortası, yemek kartı ve spor salonu üyeliği