UX Tasarımcısı

Sorumluluklar

 • Kullanıcı deneyimi araştırma planını başarıyla uygulayarak içgörü ve çözüm üretmeye katkı sağlamak,
 • Workshop tasarımı ve yürütülmesine katkı sağlamak, ilgi uyandırıcı workshop araç ve malzemeleri yaratmak ve workshopların lojistik ve iletişim ihtiyaçları konusunda destek olmak,
 • Etkili görsel ve yazılı iletişim becerilerini kullanarak proje çıktılarının üretimine katkı sağlamak,
 • Proje kapsamında, kullanıcı deneyimi ve pazar içgörüleri kazanımı için veri toplayarak etnografik araştırma yürütmek,
 • Yeni model ve çözüm önerileri geliştirmeye, prototipleme ve test etmeye başarıyla katkıda bulunmak,
 • Organizasyon içindeki strateji ve proje geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Ekip ve organizasyon içinde üstlenilen görevleri istikrarlı bir şekilde teslim etmek,
 • Süreç konusunda gerekli iletişimi sağlayarak ihtiyaç duyduğu desteği proaktif bir şekilde aramak,
 • Kendi gelişiminin kontrolünü ele alarak gerektiğinde takım arkadaşlarının rehberlik ve içgörülerine başvurmak,
 • Projeler kapsamında şirket içi ve müşteri ile olan etkileşime katkı sağlayarak ve takım içi ilişkilerin güçlenmesine destek olmak.
İstenilen Nitelik ve Deneyimler
 • Deneyim tasarımı ve iyileştirmeleri konusunda tecrübe,
 • Bu tecrübelerden örnekler içeren bir portfolyo,
 • Kullanıcı araştırması tekniklerine hakim olma ve amaçlar doğrultusunda doğru tekniği kullanma,
 • Alanındaki araç ve yöntemleri konusunda merak ve bu alandaki yenilikleri takip etme,
 • Araştırma çıktılarını anlamlandırma ve bunları deneyim/etkileşim fikirlerine dönüştürme,
 • Tasarım sürecinin farklı aşamalarında gerekli tasarım ve anlatım araçlarını (personas, storyboard, deneyim haritaları gibi) kullanma,
 • İlgili araştırma ve test araçlarını kullanarak bilgi mimarisi oluşturma,
 • Kullanıcı dostu etkileşimler sağlayan ‘wireframe’ler yaratma,
 • Kullanıcı testlerinde kullanılabilecek interaktif prototipleri üretme ve bu testleri kurgulama, uygulama ve raporlama.
 • Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop; Sketch, InVision, Omnigraffle gibi ilgili programları kullanmada yetkinlik.